Sự khác nhau giữa 'you're welcome' và 'my pleasure'

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pleasure
*

pleasure /"pleʤə/ danh từ nụ cười thích, điều thích thú, điều độc đáo, niềm vui thú, điều khoái tráa day of pleasure: một ngày vui thúit"s a pleasure khổng lồ...

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa 'you're welcome' và 'my pleasure'

: thật là thú vui được...

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Wifi Win 8, Sửa Lỗi Wifi Windows 8 Bị Limited

to lớn take pleasure in...

Xem thêm: 1Kg Phân Npk 20-20-15 - Vai Trò Phân Bón Npk 20

: yêu thích cùng với...with pleasure: xin vui mắt, khôn xiết hân hạnh hoan lạc, hoan lạc; sự ăn uống đùa truỵ lạca life given up lớn pleasure: cuộc sống ăn chơi truỵ lạca man of pleasure: một fan ưa hoan lạc, một tín đồ ăn nghịch truỵ lạc ý ước ao, ý thíchwhat"s your pleasure, sir?: (tmùi hương nghiệp) thưa ông muốn sở hữu gì ạ?, thưa ông phải gì ạ?I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không còn hỏi ý hy vọng của hắn taat pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý mong mỏi, tuỳ ý thíchat someone"s pleasure: tuỳ ý ao ước của aithat can be postponed during our pleasure: Việc kia có thể nhằm lờ đờ lâu chừng như thế nào tuỳ theo nguyện vọng của bọn chúng ta nước ngoài đụng từ làm cho phấn kích, làm vui thích, làm cho vừa lòng (ai) nội động từ (+ in) yêu thích cùng với, vui yêu thích cùng với, thú vui vớilớn pleasure in something: thích thú với dòng gìto lớn pleasure in doing something: thích thú có tác dụng dòng gì
*

*

*

pleasure

Từ điển Collocation

pleasure noun

1 enjoyment

ADJ. considerable, deep, enormous, great, intense It gives me enormous pleasure khổng lồ welcome my next guest. | genuine, real | pure, sheer | quiet The audience nodded with quiet pleasure at her remark. | obvious | endless Children find endless pleasure in playing with water. | malicious, perverse, sadistic | vicarious He gained vicarious pleasure from watching people laughing and joking. | aesthetic, physical, sensual, sexual

VERB + PLEASURE bring (sb), give sầu (sb), provide | derive, find, gain, get, take My grandfather got immense pleasure out of life until the over.

PREP. for ~ Some people read for pleasure, and others read lớn study. | with ~ His eyes lit up with pleasure. | ~ at He beamed with pleasure at seeing her. | ~ from She was deriving a perverse pleasure from his discomfort. | ~ in They took great pleasure in each other"s company.

PHRASES business and pleasure I often meet useful people at parties, so I combine business with pleasure. | have sầu the pleasure of sth May I have sầu the pleasure of the next dance?

2 sth that makes you happy

ADJ. great | doubtful, dubious the dubious pleasure of growing up in the public eye | little, simple one of life"s little pleasures | fleeting, momentary, temporary

VERB + PLEASURE have (formal) I hope to have the pleasure of meeting you again. | enjoy | forego

PLEASURE + NOUN boat, craft

PHRASES the pleasures of life She enjoys the simple pleasures of life. | the pleasures of the flesh Priests promise khổng lồ forego the pleasures of the flesh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

  • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

  • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

  • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

  • x