Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

1. Viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến N (N là số nhập từ bàn phím).

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n

2. Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến N (N là số nhập từ bàn phím).1...

program bai1;

var s,i,n:longint;

begin

write("N= ");

readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

if i mod 20 then s:=s+i;

write("s= ",s);

readln

end.program bai2;

var s,i,n:longint;

begin

write("N= ");

readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then s:=s+i;

write("s= ",s);

readln

end.


*

1.

program tong_le;

uses crt;

var s,n,i:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 20 then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

Xem thêm: Cách Bình Luận Bằng Hình Ảnh Trên Facebook Bằng Hình Ảnh Và Ảnh Động

2.

bn khai báo như ở trên

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

XONG RÙI ĐÓ!!


1.

program tongle;

uses crt;

var i,s,n:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 20 then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

2.

program tongchan;

uses crt;

var i,s,n:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

Xem thêm: Gửi Th Anh Có Thích Nước Mỹ Không Điện Ảnh, Gửi Thanh Xuân: Anh Có Thích Nước Mỹ Không

XONG RÙI!!!


Viết chương trình nhập vào 1dãy n số (n được nhập từ bàn phím) tìm giá trị lớn nhất trong dãy vừa lập


viết công thức pascal nhập số n từ bàn phím . xuất ra màn hình các số chia hết cho 2 và 5 từ 1 đến n


viết công thức pascal nhập số n từ bàn phím, thực hiện xuất ra màn hình:+các số nguyên tố từ 2 đến n

+các số chính phương từ 0 đến n

+các số hoàn hảo từ 1 đến n

Làm giúp mình với!!!


AI GIÚP MIK BÀI NÀY VS

1) viết chương trình tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên

2. viết chương trình kiểm tra số n nhập từ bàn phím có chia hết cho hai số 2 và 3 không. nếu có thì in ra dòng chữ chia hết và không chia hết


viết chương trình pascal :

- So sánh 2 số nhập từ bàn phím

-Tìm số nhỏ nhất trong 4 số nhập từ bàn phím

-hoán đổi giá trị của 2 biến x, y theo thứ tự không giảm

-in ra kết quả sắp xếp 3 số nhập từ bàn phím theo thứ tự không tăng

 


Viết chương trình nhập số nguyên A từ bàn phím,kiểm tra thông báo ra màn hình xem số đó là số âm hay dương


Bài toán: Lan, Hà, Mai lần lượt có sô tuổi khác nhau, biết số tuổi của các bạn được nhập từ bàn phím. hãy viết chương trình in ra màn hình tổng số tuổi của ba bạn. giải hộ mình bài này với!!!


Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím với điều kiện chỉ được dùng 2 biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.