Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b

if a=b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgvui long nhap nhị so khac nhau"https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg)

else if a>b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,a)

else writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,b);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b


uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpga="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(a);

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgb="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(b);

if a=b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgvui long nhap nhị so khac nhau"https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg)

else if a>b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,a)

else writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,b);

readln;

over.


uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpga="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(a);

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgb="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(b);

if a=b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgvui long nhap nhì so khac nhau"https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg)

else if a>b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,a)

else writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,b);

readln;

kết thúc.

Xem thêm: Đánh Giá Mazda 6 2003 Giá 220 Triệu? Mua Bán Xe Mazda 6 2003 Cũ Mới Giá Tốt


uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpga="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(a);

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgb="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(b);

if a=b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgvui ***g nhap nhì so khac nhau"https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg)

else if a>b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso *** nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,a)

else writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso *** nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,b);

readln;

end.


uses crt;var a,b:integer;beginclrscr;write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpga="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(a);write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgb="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(b);if a=b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgvui long nhap nhì so khac nhau"https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg)else if a>b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,a)else writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso lon nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,b);readln;kết thúc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bàn Phím Máy Tính Tay Với Bàn Phím Số


uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpga="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(a);

write("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgb="https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg); readln(b);

if a=b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgvui ***g nhap nhì so khac nhau"https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg)

else if a>b then writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso *** nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,a)

else writeln("https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpgso *** nhat la: "https://vantaiduongviet.vn/viet-chuong-trinh-nhap-2-so-nguyen-a-va-b/imager_1_34545_700.jpg,b);

readln;

end.


*

*

*

*

Trải nghiệm những kỹ năng hơn với App VietJaông xã. Hỏi đáp miễn phí tổn với giáo viên. Thi online với hàng trăm bộ đề chuẩn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.