Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc có a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích tam giác abc bằng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;2), B(2;3), C(-3;-4).Diện tích tam giác ABC bằng

A. 1.Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc có a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích tam giác abc bằng

B. 2

C. 1 + 2

D. 3 2


*

*

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x-y-3=0và điểm A(2;6). Trên đường thẳng d lấy hai điểm BC sao cho tam giác ABC vuông tại A và có diện tích bằng 35 2 2 . Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. hoặc x + 6 2 + y + 3 2 = 25

B.

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc có a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích tam giác abc bằng

x - 5 2 + y - 2 2 = 25 hoặc x - 6 2 + y - 3 2 = 25

C. x - 5 2 + y - 2 2 = 100 hoặc x - 6 2 + y - 3 2 = 100

D. x + 5 2 + y + 2 2 = 100 hoặc x + 6 2 + y + 3 2 = 100

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm C(2; -5) và đường thẳng D:3x-4y+4=0. Trên đường thẳng D hai điểm A và B đối xứng nhau qua điểm I 2 ; 5 2 sao cho diện tích tam giác ABC bằng 15. Tìm tọa độ điểm A biết điểm B có hoành độ dương.

A. A(8; 7)

B. A(4; 4)

C. A(0; 1)

D. A(-4; -2

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A và có đỉnh C(-4;1). Đường phân giác trong góc A có phương trình là x+y-5=0. Biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương. Tìm tọa độ điểm B.

A. B(4;-5)

B. B(4;7)

C. B(4;5)

D. B(4;-7)

Trong hệ tọa độ Oxy. Cho tam giác ABCA(2;3), B(1;0), C(-1;-2). Phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh Acủa tam giác ABC

A.2x-y-1=0

B.x-2y+4=0

x+2y-8=0

D.

Xem thêm: Mình Yêu Là Thương Đến Khi Mình Hòa Lấy Nhau Trong Từng Linh Hồn

2x+y-7=0

Mặt phẳng với hệ tọa độ Oxycho tam giác ABC có A(2;4); B(5;1); C(-1;-2)Phép tịnh tiến T B C → biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Tọa độ trọng tâm của tam giác A’B’C’ là

A. (-4;2)

B. (4;2)

C. (4;-2)

D. (-4;-2)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng 2, đường thẳng đi qua A và B có phương trình x-y=0. Biết I(2 ;1) là trung điểm của BC. Tìm tọa độ trung điểm M của AC với M có tung độ dương

A. M(-3;4).

B. M(1;0).

C. M(3;2).

D. M(4;3).

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1;2), C(3;0). Tứ giác ABCE là hình bình hành khi tọa độ E là cặp số nào sau đây?

A. (6;-1).

B. (0;1).

C. (1;6).

D. (6;1).

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 16. Biết tam giác ABC cân tại A, cạnh BC=4và K ( 21 5 ; 18 5 ) là hình chiếu của điểm B xuống AC. Tìm tọa độ điểm D biết rằng điểm B thuộc đường thẳng △ : x + y - 3 = 0 đồng thời hoành độ các điểm B, C đều là các số nguyên

A. D(5;2)

B. D(7;6)

C.

Xem thêm: Nguyên Lý Động Cơ Xăng 4 Kỳ 1 Xy Lanh, Nguyên Lý Hoạt Động Của Động Cơ 4 Kỳ

(-7;-6)

D. D(-5;-2)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A (1;-1;2) và đường thẳng d : x 1 = y 2 = z + 2 - 2 . Mặt cầu (S) tâm A cắt đường thẳng d tại 2 điểm phân biệt B, C sao cho diện tích tam giác ABC bằng 12. Phương trình mặt cầu (S) là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.