Tổng Của Tất Cả Các Số Nguyên X Thỏa Mãn: Là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: là

*

*

Các số nguyên lớn hơn –20 và nhỏ hơn 21 là:

x ∈ {20; ±19; ±18; ±17; ±16; ±15; ±14; ±13; ±12; ±11; ±10; ±9; ±8; ±7; ±6; ±5; ±4; ±3; ±2; ±1; 0}.

Tổng các số trên bằng 20.


*

Ta có : x thuộc{-25,-24,-23,-21,...,19,20}

tổng tất cả các số nguyên x là :

-25+(-24)+(-23)+...+19+20

=-25+(-24)+(-23)+(-22)+(-21)+<(-20)+20>+<(-19)+19>+...+<(-1)+1>

=<(-25)+(-21)>+<(-24)+(-22)>+(-23)+0+0+...+0(20 số 0)

=-46+<(-46)+(-24)>+0

=-46+(-70)

=-116

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn yêu cầu đề bài là -116


Xem thêm:

\(-20\le x\le16\)

\(\Rightarrow x=\left\{-20;-19;-18;...;15;16\right\}\)

Tổng tất cả các số nguyên x trên là

( -20 ) + ( -19 ) + ... + 15 + 16

= < ( -16 ) + 16 > + < ( -15 ) + 15 > + ... + < ( -17 ) + ( -18 ) + ( -19 ) + ( -20 ) >

= 0 + 0 + ... + ( -74 )

= -74


a) x\(\in\)\(\left\{-9;-8;-7;-6;;...;0;....;14\right\}\)

b)\(-9+\left(-8\right)+\left(-7\right)+\left(-6\right)+...+0+....+13+14\)\(=\left<-9+9\right>+\left<-8+8\right>+\left<-7+7\right>+\left<-6+6\right>+...+0+10+11+...+14\)

=\(0+10+11+12+13+14\)

=\(60\)

 

 


Số cácsố nguyên x thỏa mãn là:

< 20 - ( - 24 ) > : 1 + 1 = 25 ( Số hạng )

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:

< 20+ ( - 24) > . 25: 2 = - 50

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là: - 50


Cho mình xin lỗi vì máy tính con của mình bị lag nên nhìn nhầm :Số cácsố nguyên x thỏa mãn là:

< 20- ( - 24) > : 1 + 1 = 45 ( Số hạng )

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:

< 20+ ( - 24) > . 45: 2 = -90

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:- 90


Xem thêm: Đồ Chơi Xe Racing Boy - Cung Cấp Sỉ Và Lẻ Đầy Đủ Đồ Chơi Racingboy

-20 \(x\in\left\{-19;-18;-17;...;17;18\right\}\)

Tổng tất cả các số nguyên xthỏa mãn là:

-19 + (-18) + (-17) + ... + 17 + 18

= -19 + (-18 + 18) + (-17 + 17) + ... + (-1 + 1) + 0

= -19 + 0 + 0 + ... + 0 + 0

= -19


A là tập hợpcác số nguyên x thỏa mãn :-10\(A\in\left\{-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14\right\}\)

Tổng (S) của A là :

\(S_A=\left(-9+9\right)+\left(-8+8\right)+\left(-7+7\right)+\left(-6+6\right)+\left(-5+5\right)+\left(-4+4\right)+\left(-3+3\right)\)

\(+\left(-2+2\right)+\left(-1+1\right)+0+10+\left(11+14\right)+\left(12+13\right)\)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách tăng điểm master cho elf

 • Cách mua xe trong gta 5

 • Biển số gánh là gì

 • Số 76 có ý nghĩa gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.