Tạo index trong sql server

Clustered Index

Lúc tạo khóa chính (primary key) trong bảng thì Clustered Index sẽ được tự động tạo nên, từng bảng chỉ có thể tất cả tối nhiều một Clustered Index.

Bạn đang xem: Tạo index trong sql server

Non-Clustered Index

Trong một bảng có thể đựng buổi tối nhiều 249 Non-Clustered Index.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tự Thay Dầu Xe Ô Tô (Kèm Ảnh), Thay Dầu Ô Tô Loại Nào Tốt

Các hình dạng Index: B-Tree Index, Hash Index…

Cú pháp

Clustered index


--1CREATE CLUSTERED INDEX Tên_chỉ_mụcON Tên_bảng(Tên_cột_1, Tên_cột_2,...)--2CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX Tên_chỉ_mụcON Tên_bảng(Tên_cột_1, Tên_cột_2,...)
--1CREATE INDEX Tên_chỉ_mụcON Tên_bảng(Tên_cột_1, Tên_cột_2,...)--HoặcCREATE NONCLUSTERED INDEX Tên_chỉ_mụcON Tên_bảng(Tên_cột_1, Tên_cột_2,...)--2CREATE UNIQUE INDEX Tên_chỉ_mụcON Tên_bảng(Tên_cột_1, Tên_cột_2,...)--HoặcCREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX Tên_chỉ_mụcON Tên_bảng(Tên_cột_1, Tên_cột_2,...)
USE AdventureWorks2017GO--1. Tạo bảng Sales.Customer_ClusteredIndex và xào luộc tài liệu từ bỏ bảng Sales.CustomerSELECT *INTO Sales.Customer_ClusteredIndexFROM Sales.CustomerGO--Tạo 1 Clustered Index bên trên trường CustomerIDCREATE CLUSTERED INDEX Idx_Customer_ClusteredIndex_CustomerIDON Sales.Customer_ClusteredIndex(CustomerID)GO--2. Tạo bảng Sales.Customer_NonClusteredIndex cùng xào luộc tài liệu từ bỏ bảng Sales.CustomerSELECT *INTO Sales.Customer_NonClusteredIndexFROM Sales.CustomerGO--Tạo 1 Non-Clustered Index bên trên trường CustomerIDCREATE INDEX Idx_Customer_NonClusteredIndex_CustomerIDON Sales.Customer_NonClusteredIndex(CustomerID)GO
--Lệnh 1SELECT *FROM Sales.Customer_ClusteredIndexWHERE CustomerID = 11111--Lệnh 2SELECT *FROM Sales.Customer_NonClusteredIndexWHERE CustomerID = 11111

*

Theo hình bên trên thì lệnh 1 chỉ chiếm 33% và lệnh 2 chiếm phần 67% tổng ngân sách truy tìm vấn. Tức là vào ngôi trường vừa lòng này Clustered Index đã giúp câu query thực hiện nkhô hanh gấp hơn gấp đôi so với Non-Clustered Index.

Xem thêm: Vừa Xem Phim Tân Ỷ Thiên Đồ Lông Ký 2018, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019)


--Lệnh 1SELECT *FROM Sales.Customer_ClusteredIndexWHERE CustomerID BETWEEN 11111 AND 20000--Lệnh 2SELECT *FROM Sales.Customer_NonClusteredIndexWHERE CustomerID BETWEEN 11111 AND 20000
*

USE AdventureWorks2017GO--1. Tạo bảng Sales.Customer_Index và sao chép tài liệu từ bỏ bảng Sales.CustomerSELECT *INTO Sales.Customer_IndexFROM Sales.CustomerGO--Tạo 1 Index (Non-Clustered Index) bên trên ngôi trường CustomerIDCREATE INDEX Idx_Customer_Index_CustomerIDON Sales.Customer_Index(CustomerID)--2. Tạo bảng Sales.Customer_NoIndex với xào nấu tài liệu từ bảng Sales.CustomerSELECT *INTO Sales.Customer_NoIndexFROM Sales.CustomerGO
--Lệnh 1SELECT *FROM Sales.Customer_IndexWHERE CustomerID = 11111--Lệnh 2SELECT *FROM Sales.Customer_NoIndexWHERE CustomerID = 11111
*


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường cần được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Lưu thương hiệu của tôi, email, cùng website vào trình coi ngó này cho lần phản hồi tiếp đến của tôi.


1. Các lệnh DDL1.1 Database1.2 Table1.3 View1.4 Temporary Table1.5 Stored Procedure1.6 Function1.7 Trigger1.8 Index2. Các lệnh DML3. Truy vấn thu xếp dữ liệu4. Các hàm hệ thống4.1 Hàm cách xử lý chuỗi4.2 Hàm giải pháp xử lý thời gian4.3 Hàm đổi giao diện dữ liệu4.4 Hàm tân oán học4.5 Hàm luận lý4.6 Hàm nhóm dữ liệu5. Mệnh đề6. Tân oán tử7. Cấu trúc điều khiển8. Biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.