SINH NĂM 1969 HỢP VỚI TUỔI NÀO

Thông tin về người tuổi 1969

Năm sinh âm lịch:

1969

Xem mệnh ngũ hành:

Đại dịch Thổ ( mệnh Thổ )

Thiên can:

Kỷ

Địa chi:

Dậu

Cung mệnh:

Tốn

Niên mệnh năm sinh:

Mộc


STT Tuổi hợp Điểm đánh giá Luận giải chi tiết

0

1940 - Canh Thìn

8.5

Tại đây

1

1941 - Tân Tỵ

8.5

Tại đây

2

1949 - Kỷ Sửu

8

Tại đây

3

1968 - Mậu Thân

7

Tại đây

4

1971 - Tân Hợi

8

Tại đây

5

1985 - Ất Sửu

7

Tại đây

6

1994 - Giáp Tuất

7

Tại đây

7

1995 - Ất Hợi

7.5

Tại đây


*


Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có thiên can là Kỷ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Thìn có thiên can Canh.

Bạn đang xem: Sinh năm 1969 hợp với tuổi nàoQuý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Thìn có địa chi Thìn.


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn

Xem tuổi Canh Thìn (1940) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Canh Thìn hợp với nghề gì
Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Tỵ có địa chi Tỵ.


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ

Xem tuổi Tân Tỵ (1941) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Tỵ hợp với nghề gì
Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Sửu có địa chi Sửu.


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Sửu có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu

Xem tuổi Kỷ Sửu (1949) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Kỷ Sửu hợp với nghề gì
Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thân có địa chi Thân.

Xem thêm: Vương Bài Đối Vương Bài Tây Du Ký Bản 1986 Hội Ngộ, Xem Phim Tân Tây Du Ký 2


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Thân có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân

Xem tuổi Mậu Thân (1968) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Thân hợp với nghề gì
Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Hợi có địa chi Hợi.


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Hợi có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => = 1 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Hợi

Xem tuổi Tân Hợi (1971) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Hợi hợp với nghề gì
Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có địa chi Sửu.


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu

Xem tuổi Ất Sửu (1985) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Ất Sửu hợp với nghề gìQuý bạn tuổi Kỷ Dậu có thiên can là Kỷ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Tuất có thiên can Giáp.Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Tuất có địa chi Tuất.

Xem thêm: 1001 Hình Xăm Hình Ngôi Sao Ở Cổ Tay Giá Bao Nhiêu, Ý Nghĩa Hình Ngôi Sao Trong Xăm Nghệ Thuật


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tuất có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tuất

Xem tuổi Giáp Tuất (1994) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Giáp Tuất hợp với nghề gì
Quý bạn tuổi Kỷ Dậu có địa chi là Dậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Hợi có địa chi Hợi.


Tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm
Tuổi Kỷ Dậucó ngũ hành cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Hợi

Xem tuổi Ất Hợi (1995) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Ất Hợi hợp với nghề gì


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


1
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


2
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


3
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


4
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


5
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


6
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


7
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


8
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


9
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


10
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


11
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: thangsinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 315

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 315Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


Giờ sinh


Chọn giờ sinh
A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: select_giosinh

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 341

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 341Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: congcuxemboi/xemtuoilaman.php

Line Number: 341

Backtrace:

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/congcuxemboi/xemtuoilaman.phpLine: 341Function: _error_handler

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/views/site/desktop/index.phpLine: 342Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/libraries/site/Loadview.phpLine: 53Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/application/controllers/site/Congcuxemboi.phpLine: 311Function: view

File: /home/online/web/vantaiduongviet.vn/public_html/index.phpLine: 331Function: require_once


Giới tính


Giới tinh Nam Nữ
Xem phong thủy

Hỗ trợ khách hàng


Công cụ tra cứu


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.