NET OF TAX LÀ GÌ

Dưới đó là đều mẫu mã câu tất cả đựng tự "net of tax es", trong bộ từ bỏ điển Từ điển Anh - vantaiduongviet.vnệt. Chúng ta có thể xem thêm những mẫu câu này để tại vị câu vào tình huống nên đặt câu cùng với tự net of tax es, hoặc xem thêm ngữ chình ảnh áp dụng tự net of tax es trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - vantaiduongviet.vnệt

1. Net corporate tax revenues in 2016 amounted lớn 30 billion euros (after tax credits & deductions).

Bạn đang xem: Net of tax là gì

Doanh thu thuế công ty lớn ròng năm năm 2016 lên tới mức 30 tỷ euro (sau các khoản tín dụng và khấu trừ thuế).

2. Estimated taxes must be paid quarterly using size 1040-ES if estimated tax liability exceeds $1,000.

Thuế dự trù đề nghị được thanh hao tân oán mặt hàng quý theo mẫu mã 1040-ES giả dụ dự trù thuế thừa quá $ 1,000.

3. In the US, net profit is often associated with net income or profit after tax (see table below).

Tại Mỹ, lợi tức đầu tư ròng rã thường được kết hợp với các khoản thu nhập ròng rã hoặc lợi tức đầu tư sau thuế (xem bảng mặt dưới).

4. Beginning in 2013, an additional tax of 3.8% applies lớn net investment income in excess of certain thresholds.

Bắt đầu từ thời điểm năm 2013, thuế bổ sung cập nhật 3,8% áp dụng mang lại các khoản thu nhập đầu tư chi tiêu ròng vượt quá những ngưỡng nhất thiết.

5. Hey, that polio es loteo.

Gà cù đẳng cấp Mễ kia.

6. "Qué es CAPIF" (in Spanish).

CAPIF. ^ "Qué es CAPIF " (Bằng tiếng Tây Ban Nha).

7. During the 1990s, marginal income tax rates rose and the U.S. created 21.6 million net new jobs.

Trong trong những năm 1990, tỷ lệ thuế các khoản thu nhập cận biên tăng và Đất nước Mỹ đã tạo nên 21,6 triệu vantaiduongviet.vnệc làm cho new tăng lên..

8. "No es ajemãng cầu a temas sociales" .

Điều này không liên quan gì tới những chế độ xóm hội tiến bộ".

9. During the 1980s, marginal income tax rates were lowered và the U.S. created 18.3 million net new jobs.

Trong trong thời gian 1980, Xác Suất thuế thu nhập cá nhân cận biên rẻ rộng cùng Đất nước Mỹ đã tạo ra 18,3 triệu câu hỏi có tác dụng new tạo thêm.

10. There are two main types of traditional coconut milk ice cream in Indonesia, known as Es Puter (stirred ice cream) and Es Doger.

Xem thêm: Top 4 Suv Hạng Sang Có 2 Tỷ Nên Mua Xe Gì, Có 2 Tỷ Mua Xe Gì

Có nhị một số loại kem sữa dừa truyền thống lâu đời chính sống Indonesia, được Call là Es Puter (kem khuấy) với Es Doger.

11. Grenich, I need you on the valv es.

Grenich, cô prúc trách rưới mấy chiếc van.

12. "¿Qué es la Copa Libertadores de América?" (in Spanish).

“¿Qué es la Copage authority Libertadores de América?” (bằng giờ đồng hồ Tây Ban Nha).

13. The Indirect tax system of the economy of Taiwan comprises Gross Business Receipts Tax (GBRT) (Gross receipts tax) and Value-added tax.

Các thuế con gián tiếp khối hệ thống của nền tài chính của Đài Loan bao gồm Tổng biên nhấn kinh doanh Thuế (GBRT) (thuế thu gộp) với thuế giá trị gia tăng.

14. This rate is kind of deadline whether this project produces net income or net loss.

Tỷ lệ này là các loại hạn chót cho dù dự án này còn có tạo thành thu nhập cá nhân ròng rã xuất xắc lỗ ròng rã.

15. Net profit = sales revenue − total costs Net profit is a measure of the fundamental profitability of the venture.

Lợi nhuận ròng = lợi nhuận bán hàng - tổng ngân sách Lợi nhuận ròng là thước đo lợi nhuận cơ bản của liên doanh.

16. Net fixed investment is the value of the net increase in the capital stochồng per year.

Đầu tư cố định và thắt chặt ròng là quý hiếm của vantaiduongviet.vnệc gia tăng ròng vào tồn trữ vốn mỗi năm.

17. Name tax(country:postal_code:rate)

Tên tax(country:postal_code:rate)

18. Name tax(country:region:rate)

Tên tax(country:region:rate

19. Choice of tax regime.

Lựa chọn cơ chế thuế.

trăng tròn. The coupons might cost you $ 2.50 total including postage , but if you use all 10 of them , your net savantaiduongviet.vnngs on a $ 3 stiông xã of deodorant will be at least $ 27.50 plus tax .

Các phiếu mua sắm và chọn lựa có thể có tác dụng các bạn tốn 2,5 đô la bao hàm cả bưu chi phí , tuy vậy nếu khách hàng sử dụng không còn 10 phiếu , thì số chi phí bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí ròng rã một thỏi khử mùi giá chỉ 3 đô đã tối thiểu là 27,5 đô la cùng thuế .

21. From 2001 khổng lồ 2006, awards were given in the Net vantaiduongviet.vnsion / Net Excellence category.

Xem thêm: Đánh Giá Accent 2018 Bản Đặc Biệt ? Đánh Giá Hyundai Accent 2018

Từ năm 2001 cho năm 2006, phần thưởng này được trao mang lại hạng mục Net vantaiduongviet.vnsion / Net Excellence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bán hàng online tiếng anh là gì

 • Người tham gia giao thông tiếng anh là gì

 • Cung bảo bình là con gì

 • Phòng vật tư tiếng anh là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.