Cam kết bảo mật thông tin của nhân viên

Dưới đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ mẫu cam kết bảo mật thông tin, biên bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin bí mật chi tiết nhất kèm link tải, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Cam kết bảo mật thông tin của nhân viên

*


Ý nghĩa của cam kết bảo mật thông tin

Thông tin được coi là dữ liệu quan trọng đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Chính vì tầm quan trọng như thế nên nhiều cá nhân, hay giữa doanh nghiệp với người lao động, đối tác kinh doanh thường cam kết với nhau về sự bảo mật thông tin. 

Cam kết bảo mật thông tin được coi là thỏa thuận về việc không tiết lộ thông tin giữa bên sở hữu thông tin và bên được biết. Theo đó, cam kết đưa ra những ràng buộc nhất định nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin được an toàn nhất.

Đây cũng là một biện pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập trái phép từ bên ngoài; vào hệ thống nội bộ; hạn chế đến mức thấp nhất bị đánh cắp thông tin, có thể dẫn đến những rủi ro vô cùng nghiêm trọng đối với các cá nhân, tổ chức.

Mẫu cam kết bảo mật thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Căn cứ vào nội quy lao động của công ty………………Căn cứ vào Hợp đồng lao động số: …… được ký kết vào ngày … tháng … năm … giữa công ty ………….. và ông/bà ……………..Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tôi là: ……………………. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …………………..

Vị trí làm việc:………………… Chức vụ: ……………………..

Công ty:…………………………….

Theo nội quy lao động tại điều…: “ Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.”

Theo quy định về việc bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật kể cả khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

………., ngày …. tháng … năm …..

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu cam kết bảo mật thông tin tại đây:

Mẫu thỏa thuận không tiết lộ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(Về việc không tiết lộ thông tin của công ty)

Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015, Căn cứ quy định tại Luật thương mại năm 2005;Căn cứ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm năm 2005, sửa đổi năm 2009;Theo sự thỏa thuận của các bên.

Xem thêm: Siêu Thị Điện Máy Xanh Quảng Uyên, Cao Bằng, Siêu Thị Điện Máy Xanh Trùng Khánh, Cao Bằng

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…., tại địa chỉ ….. chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Họ và tên: ……………..Giới tính: …………..

Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………….

Bộ phận làm việc: ……………………. Chức vụ: …………………..

Thuộc công ty: …………………………..

BÊN B: 

Tên doanh nghiệp: ………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………

Đại diện bởi: ……………….

 Chức vụ: ………………………

Hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và đi đến nhất trí với các nội dung biên bản như sau:

Điều 1: Quy định chung

Bên A và bên B cùng nhau nhất trí về việc bảo mật bí mật của nhau, theo đó: 

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh … thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học… mà mỗi bên có được và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Điều 2: Nội dung thực hiện bảo mật

Hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung dự án hai bên thực hiện.Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Cài Mật Khẩu Tin Nhắn Cho Samsung, Mẹo Bảo Mật Tin Nhắn Galaxy A5 2016

Điều 3: Cam kết chung

Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.Bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết phải trả thêm cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương 200 triệu đồng.Biên bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.Bản thoả thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.
BÊN ABÊN B

Tải mẫu biên bản thỏa thuận bảo mật thông tin tại đây:

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu cam kết bảo mật thông tin, biên bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin bí mật. Mẫu cam kết này có thể áp dụng trong các trường hợp bảo mật thông tin công ty, dự án, bảo mật thông tin sau khi nghỉ việc… Nếu còn những vướng mắc cần hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Câu đố cái gì càng chơi càng ra nước

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cao h vừa ăn vừa ngồi lên côn thịt

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.