Cách tra bảng f trong kinh tế lượng

What Matters Most: The Get Your Shit Together Guide to Wills, Money, Insurance, and Life's "What-ifs" Chanel Reynolds

Bạn đang xem: Cách tra bảng f trong kinh tế lượng

*

*

*

Refinery29 Money Diaries: Everything You've Ever Wanted To Know About Your Finances... And Everyone Else's Lindsey Stanberry
*

*

Meet the Frugalwoods: Achieving Financial Independence Through Simple Living Elizabeth Willard Thames
You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paycheck Cycle, Getting Out of Debt, and Living the Life You Want Jesse Mecham

Xem thêm: Game Mobile Private Lưỡng Long Nhất Thể Cho Android, Tải Game 7 Viên Ngọc Rồng

Make Your Kid A Money Genius (Even If You're Not): A Parents' Guide for Kids 3 to 23 Beth Kobliner
Angel: How to Invest in Technology Startups—Timeless Advice from an Angel Investor Who Turned $100,000 into $100,000,000 Jason Calacanis
The Price You Pay for College: An Entirely New Roadmap for the Biggest Financial Decision Your Family Will Ever Make Ron Lieber
Invested: How Warren Buffett and Charlie Munger Taught Me to Master My Mind, My Emotions, and My Money (with a Little Help From My Dad) Danielle Town
FAKE: Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets: How Lies Are Making The Poor And Middle Class Poorer Robert T. Kiyosaki
You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paycheck Cycle, Getting Out of Debt, and Living the Life You Want Jesse Mecham
Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money - That the Poor and Middle Class Do Not! Robert T. Kiyosaki

Xem thêm: Cách Bật Phím Home Ảo Trên Iphone, Ipad: Cách Cài Đặt, Sử Dụng Assistivetouch Trên Iphone

gmail.comFb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9xTỔNG KẾT CÔNG THỨC KINH TẾ LƯỢNGBài toán Hai biến Đa biếnXác địnhPRFE(Y/Xi) = f(Xi) = β1 + β 2XiYi = β 1 + β2Xi + uikikik XXXXYE βββ +++= ...),...|( 2212ikikii UXXY ++++= βββ ...221Xác địnhSRF ii XY 21ˆˆˆ ββ +=∑∑==−−= niiniiiXnXYXnXY12212).(..ˆβ ; XY 21ˆˆ ββ −=ikikii eXXY ++++= βββ ˆ...ˆˆˆ221Các giá trị βˆ sẽ lấy ở phần Coefficient trongbảng kết quả EviewÝ nghĩacác hệ sốhồi quyβˆ > 0: X tăng 1 đơn vị thì Y tăng βˆ đơn vịβˆ 0: X2 không đổi, nếu X1 tăng 1 đvị thì Ytăng 1ˆβ đvị.Tổng cácbìnhphươngTSS = ∑ ‫ݕ‬௜ଶ௡௜ୀଵ = ∑ (ܻ௜ − ܻ௡௜ୀଵ )2ESS= ∑=niix1222ˆβRSS = ∑=niie12=TSS – RSSGiải ma trận, nhưng không cần tính đến.Tra trong bảng kq EviewSum squared resid: RSSTính hệ sốxác địnhTSSRSSTSSESSR −== 12TSSRSSTSSESSR −== 12Hệ sốtương quanriêng phầnvà cáccthức liênquanMô hình hồi quy 3 biến:Yi = β1+β2.X2i + β3.X3i + Ui‫ݎ‬ଵଶ,ଷ =‫ݎ‬ଵଶ − ‫ݎ‬ଵଷ. ‫ݎ‬ଶଷඥ(1 − ‫ݎ‬ଵଷଶ )(1 − ‫ݎ‬ଶଷଶ), ‫ݎ‬ଵଷ,ଶ =‫ݎ‬ଵଷ − ‫ݎ‬ଵଶ. ‫ݎ‬ଶଷඥ(1 − ‫ݎ‬ଵଶଶ )(1 − ‫ݎ‬ଶଷଶ ), ‫ݎ‬ଶଷ,ଵ =‫ݎ‬ଶଷ − ‫ݎ‬ଵଶ. ‫ݎ‬ଵଷඥ(1 − ‫ݎ‬ଵଶଶ )(1 − ‫ݎ‬ଵଷଶ)ܴଶ=௥భమమ ା௥భయమ ିଶ௥భమ௥భయ௥మయଵି௥మయమ , ܴଶ= ‫ݎ‬ଵଶଶ+ (1 − ‫ݎ‬ଵଶଶ ). ‫ݎ‬ଵଷ,ଶଶ= ‫ݎ‬ଵଷଶ+ (1 − ‫ݎ‬ଵଷଶ ). ‫ݎ‬ଵଶ,ଷଶVar( 2ˆβ ) =2δ∑ ௫మ೔మ(ଵି௥మయమ )Trong đó, ‫ݎ‬ଵଶ,ଷ là hệ số tương quan giữa biến Y và X2 trong khi X3 không đổi. Tương tự ta sẽ cóvới ‫ݎ‬ଵଷ,ଶ, ‫ݎ‬ଶଷ,ଵHệ số xácđịnh hiệuchỉnhܴ2=R2+ (1 –R2).௡ିଵ௡ିଶܴ2có thể âm, trong TH này, quy ước ܴ2=0ܴ2=R2+ (1 –R2).௡ିଵ௡ି௞( k là số tham số của môhình)Ước lượngcủa δ , se(βˆ ), Var(βˆ )2ˆ 122−=∑=neniiδ =ோௌௌ௡ି ଶ( ) 212121ˆvar δβ∑∑=== niiniixnX; ( )∑== niix1222ˆvarδβknenii−=∑=122ˆδ =ோௌௌ௡ି ௞Tra trong bảng Eview:δˆ : dòng S.E of regression)ˆ( 1βSE : cột Std. Error dòng 12ˆ(βSE ): cột Std. Error dòng 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Câu đố cái gì càng chơi càng ra nước

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cao h vừa ăn vừa ngồi lên côn thịt

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.