Cách Tìm Lỗi Chính Tả Trong Word 2010

Word cho vantaiduongviet.vn 365 Word cho vantaiduongviet.vn 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word for iPhone Word cho điện thoại Android Word for Windows Phone 10 Word Mobile Xem thêm...Ít hơn
*

Bài viết này dành cho những người khiếm thị đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ của vantaiduongviet.vn hoặc Các bản sửa lỗi hoặc các giải pháp thay thế cho các sự cố Office gần đây.

Bạn đang xem: Cách tìm lỗi chính tả trong word 2010


Word tự động kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp tiềm tàng khi bạn nhập. Sử dụng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đi qua các lỗi và sửa lỗi. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

cần hướng dẫn về cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office.


Trong chủ đề này

Kiểm tra và sửa chính tả và ngữ pháp

Kiểm tra và sửa chính tả và ngữ pháp

Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, rồi nhấn F7.

Bạn cũng có thể sử dụng ribbon để bắt đầu kiểm tra. Nhấn Alt + R để mở tab xem lại , rồi nhấn C, 1 để chọn tùy chọn kiểm tra tài liệu .

Ngăn trình soạn thảo mở ra. Bạn nghe thấy "Tổng quan về trình soạn thảo" tiếp theo là số lượng kết quả.


Mẹo: Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp chỉ trong một câu hoặc đoạn văn thuộc tài liệu, hãy chọn văn bản bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn F7.


Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để xem lại lỗi chính tả và ngữ pháp, hãy nhấn Enter.

Để chỉ xem lại các lỗi chính tả, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "söûa theû". Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "spelling" (chính tả), rồi nhấn Enter.

Để chỉ xem lại các lỗi ngữ pháp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "sửa thẻ". Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Grammar" (ngữ pháp), rồi nhấn Enter.

Bạn nghe thấy câu gốc với lỗi chính tả hoặc ngữ Pháp. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất đầu tiên về cách sửa lỗi.

Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất bạn muốn sử dụng và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

Để sử dụng sửa lỗi được đề xuất trên chỉ hiện tại, hãy nhấn Enter.

Để dùng chỉnh sửa được gợi ý trên tất cả các lần xuất hiện của lỗi trong tài liệu hiện tại, hãy nhấn Alt + phím mũi tên xuống, rồi nhấn A.

Lỗi được sửa và Word di chuyển đến lỗi tiếp theo. Lặp lại bước này cho mỗi lỗi.


Mẹo: Để đọc câu ban đầu cho lỗi tiếp theo, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút câu đọc ban đầu , rồi nhấn Enter.


Khi Word hoàn tất việc xem lại tài liệu, bạn nghe thấy: "vantaiduongviet.vn Word Dialog, OK Button" (nút OK). Để trở về tài liệu, nhấn Enter.

Bỏ qua chính tả hoặc ngữ pháp tìm

Nếu bạn cho rằng tìm không phải là lỗi, bạn có thể bỏ qua một lần hoặc trong toàn bộ tài liệu. Việc tìm không được sửa, và Word di chuyển đến lỗi tiếp theo trong danh sách.

Trong ngăn trình soạn thảo , sau khi bạn đã nghe câu ban đầu với việc tìm kiếm, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để bỏ qua một lần tìm, hãy nhấn I.

Để bỏ qua tìm ở khắp mọi nơi trong tài liệu, nhấn G.

Lối tắt bàn phím cho ngăn trình soạn thảo

Bảng sau đây tóm tắt các lối tắt bàn phím cho ngăn trình soạn thảo .

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bỏ qua từ được phát hiện một lần nhưng vẫn kiểm tra lại từ đó.

I

Bỏ qua từ được phát hiện trong toàn bộ tài liệu.

G

Thêm từ được phát hiện vào từ điển của chương trình.

A

Hoàn tác thay đổi. Lặp lại các sửa đổi trước đó.

Ctrl+Z

Mở ngăn kiểm lỗi trong cửa sổ tùy chọn Word để chọn và thay đổi cách chương trình sửa chính tả và ngữ pháp cho tất cả tài liệu.

S

Kiểm tra lại từ và ngữ pháp trước đây bạn đã chọn bỏ qua

Trong tài liệu Word bạn muốn kiểm tra lại, nhấn Alt + F, T. Cửa sổ tùy chọn Word sẽ mở ra.

Nhấn P, rồi nhấn phím tab một lần. Ngăn soát lỗi sẽ mở ra với tiêu điểm trên nút tùy chọn tự sửa .

Để di chuyển đến và kích hoạt tùy chọn kiểm tra lại tài liệu , nhấn K. Khi được yêu cầu xác nhận hành động, hãy nhấn Enter để kiểm tra lại tài liệu. Nếu bạn không muốn kiểm tra lại tài liệu, hãy nhấn phím mũi tên phải để di chuyển đến nút không có , rồi nhấn Enter.

Phím tắt liên quan đến tính năng kiểm tra ngữ pháp và chính tả

Bảng sau đây cung cấp một bản tóm tắt các phím tắt có thể giúp bạn kiểm tra ngữ pháp và chính tả trong tài liệu Word của bạn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ tùy chọn Word .

Alt+F, T

Mở ngăn kiểm lỗi, trong cửa sổ tùy chọn Word .

Nhấn P, rồi nhấn phím Tab

Mở hộp thoại tự sửa , trong ngăn kiểm lỗi.

A

Mở hộp thoại ngoại lệ tự sửa , trong hộp thoại tự sửa .

E

Kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp, trong ngăn kiểm lỗi.

K

Chọn hoặc xóa hộp kiểm kiểm tra chính tả khi bạn nhập , trong ngăn kiểm lỗi.

P

Di chuyển đến hộp kiểm kiểm tra ngữ pháp với chính tả , trong ngăn kiểm lỗi.

H hai lần

Chọn hoặc xóa hộp kiểm ẩn lỗi chính tả trong tài liệu này , trong ngăn kiểm lỗi.

S

Chọn hoặc xóa hộp kiểm ẩn lỗi ngữ pháp trong tài liệu này , trong ngăn kiểm lỗi.

D

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, rồi kiểm tra tài liệu của mình sau khi hoàn tất. Việc kiểm tra đồng thời tất cả chính tả và ngữ pháp trong tài liệu rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng kiểm lỗi cho văn bản của mình.

Trong tài liệu Word, nhấn Alt + F, T. Cửa sổ tùy chọn Word sẽ mở ra.

Để mở ngăn kiểm lỗi, nhấn P, rồi nhấn phím tab. Ngăn soát lỗi sẽ mở ra với tiêu điểm trên nút tùy chọn tự sửa .

Để xóa hoặc chọn hộp kiểm kiểm tra chính tả khi bạn nhập , nhấn P.

Để di chuyển đến lỗi ngữ pháp đánh dấu khi bạn nhập hộp kiểm, nhấn M hai lần. Để bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách.

Để áp dụng các thay đổi của bạn và đóng cửa sổ tùy chọn Word , nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút OK , rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ trở về tài liệu của bạn.


Lưu ý: Để xác định cách bạn muốn Word tự sửa khi bạn nhập, hãy dẫn hướng đến tab kiểm lỗi, rồi nhấn A. Trong hộp thoại tự sửa , chọn các tùy chọn bạn muốn.


Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong vantaiduongviet.vn 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong vantaiduongviet.vn 365


Word for iOS tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS được tích hợp sẵn, để xem và sửa lỗi.


Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Kiểm tra lỗi chính tả cho tài liệu của bạn, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với bộ kiểm tra chính tả không.

Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page one content, , text field" (Nội dung trang một, , trường văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Page one, text field, is editing" (Trang một, trường văn bản, đang chỉnh sửa).

Xoay Rotor sang "Từ".

Trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo từ sai chính tả. Tiêu điểm nằm trên từ đó.

Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình bằng một ngón tay. Hiện giờ, từ sai chính tả đã được chọn.

Nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Menu item" (Mục menu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các đề xuất sửa xuất hiện.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất mình muốn chấp nhận, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm: Võ Thị Ngọc Nữ Điều Ước Thứ 7 ", Ngọc Nữ Điều Ước Thứ 7 Đột Ngột Qua Đời

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả khi đang làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bật lại tính năng kiểm tra tự động và kiểm tra chính tả cho toàn bộ tài liệu.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, " (Đã chọn, ).

Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing tools button" (Nút Công cụ kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling, On" (Soát chính tả, Bật), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng kiểm tra chính tả tự động hiện đang tắt.

Để bật lại tính năng tự động kiểm tra, dẫn hướng đến nút Công cụ Kiểm lỗi như hướng dẫn ở trên, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling, Off" (Soát chính tả, Tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong vantaiduongviet.vn 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong vantaiduongviet.vn 365


Word for Android tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập và bạn có thể sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android được tích hợp sẵn, để xem và sửa lỗi.


Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Kiểm tra lỗi chính tả cho tài liệu của bạn, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với bộ kiểm tra chính tả không.

Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Công tắc bung rộng, đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Dải băng sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, " (Đã chọn, ).

Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling button" (Nút Soát chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng kiểm tra chính tả giờ đã được kích hoạt. TalkBack sẽ thông báo lỗi chính tả đầu tiên được tìm thấy, ví dụ: ", selected" (Đã chọn, ).

Để kiểm tra xem có đề xuất sửa cho từ sai chính tả không, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy các đề xuất. Để chọn đề xuất, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Để bỏ qua các đề xuất cho lỗi này và đi đến lỗi chính tả tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next error button" (Nút Lỗi tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để bỏ qua tất cả các đề xuất và kết thúc spellcheck, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore All Button" (bỏ qua tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "kiểm tra chính tả hoàn thành. Bạn sẽ tốt để đi. "

Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để TalkBack không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó và kiểm tra chính tả với TalkBack.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Công tắc bung rộng, đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tên tab hiện tại.

Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, " (Đã chọn, ).

Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing and language menu" (Menu Kiểm lỗi và ngôn ngữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để ẩn dấu kiểm lỗi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Hide all proofing marks" (Đã bỏ chọn, Ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.


Mẹo: Để ẩn dấu kiểm lỗi cho một phần văn bản cụ thể, trước tiên hãy chọn văn bản trong một tài liệu, rồi dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Not checked, hide proofing marks in selected text" (Ẩn dấu kiểm lỗi trong văn bản đã chọn, không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.


Để bỏ ẩn dấu, dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, hide all proofing marks" (Đã chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong vantaiduongviet.vn 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong vantaiduongviet.vn 365


Word Mobile tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để xem và sửa lỗi.


Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Kiểm tra lỗi chính tả cho tài liệu của bạn, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với bộ kiểm tra chính tả không.

Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu, , selected" (Đã chọn, , menu).

Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling" (Soát chính tả), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tính năng kiểm tra chính tả giờ đã được kích hoạt. Trình tường thuật sẽ thông báo lỗi chính tả đầu tiên được tìm thấy và từ đó được chọn trong tài liệu.

Để kiểm tra xem có đề xuất sửa cho từ sai chính tả không, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy các đề xuất. Để chọn đề xuất, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Để bỏ qua đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all, button collapsed" (Đã thu gọn nút, Bỏ qua tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để Trình tường thuật không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó, rồi kiểm tra chính tả với Trình tường thuật.

Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu, , selected" (Đã chọn, , menu).

Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Proofing and language button collapsed" (Đã thu gọn Nút Soát lỗi và ngôn ngữ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để ẩn dấu kiểm lỗi, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, hide all proofing marks" (Bỏ chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.


Mẹo: Để ẩn dấu kiểm lỗi cho một phần văn bản cụ thể, trước tiên hãy chọn văn bản trong tài liệu, rồi dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Unchecked, hide proofing marks in selected text" (Đã bỏ chọn, ẩn dấu kiểm lỗi trong văn bản đã chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.


Để bỏ ẩn dấu, dẫn hướng đến menu Kiểm lỗi và Ngôn ngữ như hướng dẫn ở trên. Trong menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, hide all proofing marks" (Đã chọn, ẩn tất cả các dấu kiểm lỗi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word


Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows được tích hợp sẵn, để kiểm tra chính tả trong tài liệu Word dành cho web. Word dành cho web sẽ tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập. Lỗi chính tả được đánh dấu bằng đường gợn sóng màu đỏ.

cần hướng dẫn về cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office.


Lưu ý: 

Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.


Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả cho tài liệu

Trong tài liệu bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, để đi đến lệnh Soát chính tả trên dải băng, nhấn Alt+phím logo Windows, rồi nhấn R và S. Bạn sẽ nghe thấy: "Spelling menu item" (Mục menu Soát chính tả).

Để kiểm tra chính tả, hãy nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến từ sai chính tả đầu tiên trong tài liệu và menu ngữ cảnh mở ra. Nếu có đề xuất chính tả, bạn sẽ nghe thấy đề xuất đó.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu có nhiều đề xuất chính tả, hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đề xuất chính tả mình muốn dùng. Để thay đổi từ, khi đang ở trên đề xuất, hãy nhấn Phím cách.

Nếu bạn muốn bỏ qua lỗi chính tả mà Word xác định, hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore all" (Bỏ qua tất cả), rồi nhấn Phím cách.

Sau khi bạn sửa hoặc bỏ qua lỗi, để chuyển đến lỗi tiếp theo, hãy nhấn Phím cách. Lặp lại quy trình xem xét cho từng lỗi.

Khi đã xem xét toàn bộ lỗi, bạn sẽ nghe thấy "Dialog focus on OK button" (Tiêu điểm hộp thoại nằm trên nút OK). Để trở về tài liệu của bạn, nhấn Phím cách.


Lưu ý:  Word dành cho web không kiểm tra ngữ pháp nhưng nếu bạn có ứng dụng này trên máy tính, bạn có thể nhanh chóng mở tài liệu ở đó và kiểm tra ngữ pháp. Trong Word dành cho web, để mở tài liệu trong ứng dụng trên máy tính, hãy nhấn Alt+phím logo Windows, rồi nhấn O. Để tìm hiểu thêm về cách kiểm tra ngữ pháp trong ứng dụng trên máy tính, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả tài liệu trong Word.


Ẩn và bỏ ẩn dấu kiểm lỗi

Bạn có thể ẩn dấu kiểm lỗi để Trình tường thuật không thông báo lỗi chính tả khi bạn làm việc trên tài liệu. Sau khi hoàn thành, bạn có thể bỏ ẩn các dấu đó và kiểm tra chính tả với Trình tường thuật.

Đặt con trỏ vào từ có dấu kiểm lỗi.

Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Set proofing language menu item" (Mục menu Đặt ngôn ngữ kiểm lỗi). Nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Ngôn ngữ sẽ mở ra.

Để ẩn dấu kiểm lỗi, trong hộp thoại Ngôn ngữ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, don"t check spelling checkbox" (Đã bỏ chọn hộp kiểm không kiểm tra chính tả), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

Để bỏ ẩn dấu kiểm lỗi cho lỗi chính tả, trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, don"t check spelling checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked" (Đã bỏ chọn).

Để đóng hộp thoại và di chuyển tiêu điểm đến tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách.

Xem thêm: 150+ Câu Đố Vui Có Đáp Án Hay Nhat, Tổng Hợp Những Câu Đố Vui Và Hài Hước Có Đáp Án

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong vantaiduongviet.vn 365


Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

vantaiduongviet.vn muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của vantaiduongviet.vn để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của vantaiduongviet.vn để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.