CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH LỚP 11

- Áp dụng công thức tính độ tụ hoặc tiêu cự:  \({\bf{D}}{\rm{ }} = \dfrac{1}{f} = (\dfrac{n}{{{n_{mt}}}} - 1)(\dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}})\)

Quy ước: 

+ mặt cầu lồi thì \(R > 0\), mặt cầu lõm thì \(R mtlà chiết suất của môi trường đặt thấu kính.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về thấu kính lớp 11


II- DẠNG 2: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, ĐỘ LỚN CỦA VẬT VÀ ẢNH.

- Biết vị trí của vật hoặc ảnh và số phóng đại:

+ \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d"}}\) suy ra \(d" = \dfrac{{d.f}}{{d - f}} \), \(d = \dfrac{{d".f}}{{d" - f}} \)

+ vận dụng công thức độ phóng đại: \(k = - \dfrac{{d"}}{d} = \dfrac{f}{{f - d}} = \dfrac{{f - d"}}{{ f}}\)

- Biết vị trí của vật hoặc ảnh và khoảng cách giữa vật và màn:

+ \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d"}}\)

+ và công thức về khoảng cách: L = |d + d’|


*

+ Vật và ảnh cùng tính chất thì trái chiều và ngược lại.

+ Vật và ảnh không cùng tính chất thì cùng chiều và ngược lại.

+ Thấu kính hội tụ tạo ảnh ảo lớn hơn vật thật.

Xem thêm: Trò Chơi Game Đại Ca Ra Tù 5

+ Thấu kính phân kỳ tạo ảnh ảo nhỏ hơn vật thật.


III- DẠNG 3: DỜI VẬT HOẶC THẤU KÍNH THEO PHƯƠNG CỦA TRỤC CHÍNH

- Thấu kính cố định: vật và ảnh dời cùng chiều.

+ Trước khi dời vật:\(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d"}}\)

+ Dời vật một đoạn \(\Delta d\) thì ảnh dời một đoạn \(\Delta d"\) thì: \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{d + \Delta d}} + \dfrac{1}{{d" + \Delta d"}}\)

- Có thể giải bằng cách khác nếu bài toán cho độ phóng đại k1 và k2:

\(\dfrac{{\Delta d"}}{{\Delta d}} = - \dfrac{f}{{{d_2} - f}} . \dfrac{f}{{{d_1} - f}}{\rm{ }} = - {k_1}.{k_2}\)

- Vật cố định, dời thấu kính: phải tính khoảng cách từ vật đến ảnh trước và sau khi dời thấu kính để biết chiều dời của ảnh.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Idm Đã Crack Chưa, Hướng Dẫn Crack Idm Tất Cả Các Phiên Bản


IV- DẠNG 4: HỆ HAI THẤU KÍNH GHÉP ĐỒNG TRỤC

- Nếu ta có các thấu kính ghép đồng trục sát nhau thì ta có độ tụ tương đương của hệ là:

\(D = {D_1} + {D_2} + ...{D_n}\)

hay tiêu cự tương đương của hệ: \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{{f_1}}} + \dfrac{1}{{{f_2}}} + ... + \dfrac{1}{{{f_n}}} \)

Khi đó ta xét bài toán tương đương như một thấu kính có độ tụ D hay có tiêu cự f.

- Nếu hệ thấu kính ghép đồng trục cách nhau một khoảng O1O2 = l

+ Ta có sơ đồ tạo ảnh bởi hệ là:

$AB\xrightarrow<{{d_1}{\text{ }}{{\text{d}}_1}"}>{{{O_1}}}{A_1}{B_1}\xrightarrow<{{d_2}{\text{ }}{{\text{d}}_2}"}>{{{O_2}}}{A_2}{B_2}$

+ Áp dụng công thức thấu kính lần lượt cho mỗi thấu kính ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}{d_1}" = \dfrac{{{d_1}{f_1}}}{{{d_1} - {f_1}}}\\{d_2} = l - {d_1}"\\{d_2}" = \dfrac{{{d_2}{f_2}}}{{{d_2} - {f_2}}}\end{array} \right.\)

\(k = \dfrac{{\overline {{A_2}{B_2}} }}{{\overline {AB} }} = \dfrac{{\overline {{A_2}{B_2}} }}{{\overline {{A_1}{B_1}} }}.\dfrac{{\overline {{A_1}{B_1}} }}{{\overline {AB} }} = {k_1}.{k_2}\)

+ Khoảng cách giữa hai thấu kính: \({O_1}{O_2} = l\) và \({d_2} = l-{\rm{ }}{d_1}"\)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.