Biên Bản Nghiệm Thu Hoàn Thành Thiết Kế

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế là loại mẫu được lập ra do một công ty, doanh nghiệp nào đó để ghi chép lại những nội dung liên quan đến việc thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu hoàn thành thiết kế


Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 2021 – là loại mẫu giấy cần thiết được nhiều khách hàng quan tâm khi thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế. Vậy biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế được hiểu như thế nào?, cách để soạn thảo hoàn chỉnh và đầy đủ biên bản này.

Sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu những nội dung liên quan đến biên bản nghiệm thu trên.

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế là gì?

Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế là loại mẫu được lập ra do một công ty, doanh nghiệp nào đó để ghi chép lại những nội dung liên quan đến việc thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 2021

Để soạn thảo một mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 2021, trong đó cần thể hiện các nội dung như sau:

– Tên tiêu đề: biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế

– Tên của hồ sơ thiết kế?

– Căn cứ vào đâu để soạn thảo biên bản này?

Ví dụ căn cứ từ Luật xây dựng 2014, bộ luật dân sự 2015,…

– Đối tượng nghiệm thu đối với hồ sơ thiết kế bao gồm:

+ Đối với kết cấu bản thiết kế

+ Nghiệm thu hồ sơ bản thiết kế

+ Tính khả thi trong thiết kế và tính thẩm mỹ

+ Các công việc tiến hành nghiệm thu khác (nếu có)?

– Thành phần thực hiện tham gia vào trực tiếp nghiệm thu, bao gồm:

+ Bên nghiệm thu – là chủ đầu tư:

Ghi thông tin của người đại diện khi nghiệm thu: họ và tên, chức vụ/vị trí hiện đảm nhiệm

+ Bên thiết kế

Ghi thông tin của người đại diện khi nghiệm thu: họ và tên, chức vụ/vị trí hiện đảm nhiệm

– Thời gian nghiệm thu

+ Thời gian bắt đầu lúc mấy giờ?phút?ngày? tháng?năm?

+ Thời gian kết thúc là lúc mấy giờ?phút? ngày tháng năm?

Tại địa điểm nào?

– Phần đánh giá

+ Đối với kết cấu bản thiết kế

+ Đối với tính khả thi của bản thiết kế và tính thẩm mỹ

+ Các tiêu chí khác (nếu có)

– Phần kết luận:

+ Đạt hay không đạt?

+ Đối với bản hồ sơ thiết kế đã nghiệm thu trên này có được áp dụng hay không?

+ Hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế các loại giấy tờ nào trong hồ sơ?

+ Kết luận khác (nếu có)?

– Ký và ghi rõ họ và tên, chức vụ/vị trí đảm nhiệm của bên nghiệm thu và bên thiết kế

*

Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 2021

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒ SƠ THIẾT KẾ

(Số: 03/BB- NT) 

TÊN HỒ SƠ THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH X

Căn cứ vào các quy định pháp luật sau đây, cùng tình hình thực tế, nhu cầu khả năng của các bên để tiến hành nghiệm thu Hồ sơ thiết kế

– Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Các văn bản pháp luật có liên quan, điều chỉnh.

1. Đối tượng nghiệm thu

– Kết cấu của bản thiết kế gồm 3 phần:

+ Mẫu tòa nhà chung cư

+ Mẫu từng căn hộ

+ Khu sân của chung cư

– Tính khả thi, thẩm mỹ;

Phù hợp với khu vực để xây dựng

Thích hợp với phong cách sống hiện đại

2.Thành phần trực tiếp nghiệm thu

BÊN NGHIỆM THU(CHỦ ĐẦU TƯ)

Người đại diện

– Ông: Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ: Phó giám đốc

BÊN THIẾT KẾ:

Người đại diện

– Bà: Vũ Thu Phương

Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế

3.Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc 8 gờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Kết thúc vào 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Tại: địa điểm số 13 đường hồ Mễ Trì – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội

4. Đánh giá

– Về kết cấu của bản thiết kế: Phù hợp với yêu cầu, chức năng, chất lượng của công trình mà bên đầu tư đưa ra

– Về tính khả thi, thẩm mỹ: có tính khả thi cao trong việc áp dụng vào thực tế, tính thẩm mỹ tương đối.

5. Kết luận

– Đạt

– Được sử dụng vào trong việc thực hiện công trình

– Cần tiến hành đẩy mạnh việc thực hiện công trình theo đúng như hồ sơ thiết kế về chất lượng, kích thước,….

Xem thêm: Cách Xác Định Tâm Mặt Cầu Nội Tiếp Hình Chóp, Mặt Cầu Ngoại Tiếp Hình Chóp

BÊN NGHIỆM THU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng

BÊN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Phương

Vũ Thu Phương

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

….……., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN SỐ ………………………NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

………(ghi tên công trình xây dựng)………...

1.Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình)

2.Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:…………………………..…..……

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật ….………….……………………

3.Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng ……… năm………

Kết thúc: ………. ngày………. tháng……… năm……….

Tại …………………………………………………………………………………….

4. Đánh giá hồ sơ thiết kế:

a) Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt);

b) Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế);

c) Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;

d) Các vấn đề khác, nếu có.

5. Kết luận:

Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thiết kế và các kiến nghị khác nếu có.

Xem thêm: Chế Độ Giảm Cân Của Sao Hàn Như Thế Nào, Thực Đơn Giảm Cân Của Sao Hàn: Hiệu Quả Tức Thì

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế 2021, định nghĩa về biên bản nghiệm thu?, Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế. Mọi thắc mắc về bài viết trên quý vị vui lòng liên hệ qua Hotline 1900 6557 để được tư vấn nhanh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Câu đố cái gì càng chơi càng ra nước

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cao h vừa ăn vừa ngồi lên côn thịt

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.