Bài 22 trang 8 sbt toán 8 tập 1

() (displaystyle5left( x - 1 ight) + 2 over 6 - 7x - 1 over 4 ) (displaystyle = 2left( 2x + 1 ight) over 7 - 5)

Pmùi hương pháp giải:

Để giải các phương thơm trình đưa được về (ax + b = 0) ta hay biến hóa pmùi hương trình như sau :

+ Quy đồng chủng loại nhị vế phương thơm trình với khử mẫu.

Bạn đang xem: Bài 22 trang 8 sbt toán 8 tập 1

+ Thực hiện phép tính nhằm bỏ vệt ngoặc và gửi vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ Tìm nghiệm của phương thơm trình dạng (ax+b=0).

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle5left( x - 1 ight) + 2 over 6 - 7x - 1 over 4 )(displaystyle = 2left( 2x + 1 ight) over 7 - 5) 

(displaystyle Leftrightarrow 5x - 5 + 2 over 6 - 7x - 1 over 4 ) (displaystyle= 4x + 2 over 7 - 5 ) 

(displaystyle Leftrightarrow 5x - 3 over 6 - 7x - 1 over 4)(displaystyle = 4x + 2 over 7 - 5 )

( Leftrightarrow dfrac14left( 5x - 3 ight) - 21left( 7x - 1 ight)84 )(displaystyle= dfrac 12left( 4x + 2 ight) - 5.8484 )

( Leftrightarrow 14left( 5x - 3 ight) - 21left( 7x - 1 ight) )(displaystyle= 12left( 4x + 2 ight) - 5.84 )

( Leftrightarrow 70x - 42 - 147x + 21 ) (displaystyle= 48x + 24 - 4đôi mươi )

( Leftrightarrow 70x - 147x - 48x ) (= 24 - 420 + 42 - 21 )

( Leftrightarrow - 125x = - 375 Leftrightarrow x = 3 )

Vậy phương thơm trình bao gồm nghiệm (x = 3.)


LG b

() (displaystyle3left( x - 3 ight) over 4 + 4x - 10,5 over 10 ) (displaystyle = 3left( x + 1 ight) over 5 + 6)

Phương thơm pháp giải:

Để giải các pmùi hương trình gửi được về (ax + b = 0) ta hay đổi khác pmùi hương trình như sau :

+ Quy đồng mẫu mã hai vế pmùi hương trình và khử mẫu mã.

+ Thực hiện nay phnghiền tính để bỏ dấu ngoặc cùng đưa vế những hạng tử để mang pmùi hương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ Tìm nghiệm của pmùi hương trình dạng (ax+b=0).

Lời giải chi tiết:

(displaystyle3left( x - 3 ight) over 4 + 4x - 10,5 over 10 ) (displaystyle= 3left( x + 1 ight) over 5 + 6)

(displaystyle Leftrightarrow 3x - 9 over 4 + 4x - 10,5 over 10) (displaystyle = 3x + 3 over 5 + 6 )

(Leftrightarrow dfrac 5left( 3x - 9 ight) + 2left( 4x - 10,5 ight)20 ) (= dfrac 4left( 3x + 3 ight) + 6.2020 )

(Leftrightarrow 5left( 3x - 9 ight) + 2left( 4x - 10,5 ight) ) (= 4left( 3x + 3 ight) + 6.đôi mươi )

( Leftrightarrow 15x - 45 + 8x - 21 ) (= 12x + 12 + 120)

( Leftrightarrow 15x + 8x - 12x ) (= 12 + 1trăng tròn + 45 + 21)

( Leftrightarrow 11x = 198 )

( Leftrightarrow x = 18 )

Pmùi hương trình bao gồm nghiệm (x = 18.)


LG c

() (displaystyle2left( 3x + 1 ight) + 1 over 4 - 5 ) (displaystyle = 2left( 3x - 1 ight) over 5 - 3x + 2 over 10)

Phương pháp giải:

Để giải những phương trình đưa được về (ax + b = 0) ta thường thay đổi pmùi hương trình nlỗi sau :

+ Quy đồng chủng loại hai vế phương thơm trình cùng khử mẫu.

Xem thêm: Đánh Giá Xe Accent 2018 : ‘Bình Mới, Rượu Cũ’ Liệu Có, Đánh Giá Ưu Nhược Điểm Xe Hyundai Accent 2018

+ Thực hiện nay phxay tính nhằm bỏ vệt ngoặc cùng gửi vế những hạng tử để đưa phương thơm trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ Tìm nghiệm của pmùi hương trình dạng (ax+b=0).

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle2left( 3x + 1 ight) + 1 over 4 - 5 ) (displaystyle= 2left( 3x - 1 ight) over 5 - 3x + 2 over 10)

(displaystyle Leftrightarrow 6x + 2 + 1 over 4 - 5) (displaystyle = 6x - 2 over 5 - 3x + 2 over 10 )

(displaystyle Leftrightarrow 6x + 3 over 4 - 5) (displaystyle = 6x - 2 over 5 - 3x + 2 over 10 )

(displaystyle Leftrightarrow dfrac5left( 6x + 3 ight) - 5.2020 ) (displaystyle= dfrac 4left( 6x - 2 ight) - 2left( 3x + 2 ight)20 ) 

(displaystyle Leftrightarrow 5left( 6x + 3 ight) - 5.20 ) (displaystyle= 4left( 6x - 2 ight) - 2left( 3x + 2 ight) ) 

(displaystyle Leftrightarrow 30x + 15 - 100 ) (displaystyle= 24x - 8 - 6x - 4 )

(Leftrightarrow 30x - 24x + 6x ) (= - 8 - 4 - 15 + 100 )

(displaystyle Leftrightarrow 12x = 73 Leftrightarrow x = 73 over 12 )

Phương trình bao gồm nghiệm (displaystyle x = 73 over 12).


LG d

() (displaystylex + 1 over 3 + 3left( 2x + 1 ight) over 4 ) (displaystyle= 2x + 3left( x + 1 ight) over 6 + 7 + 12x over 12)

Phương thơm pháp giải:

Để giải các phương trình đưa được về (ax + b = 0) ta thường xuyên đổi khác pmùi hương trình nhỏng sau :

+ Quy đồng mẫu hai vế pmùi hương trình với khử mẫu.

+ Thực hiện tại phép tính nhằm quăng quật vết ngoặc với đưa vế các hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

Xem thêm: Xem Phim E Là Bà Nội Của Anh, Xem Phim Em Là Bà Nội Của Anh

+ Tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0).

Lời giải đưa ra tiết:

(displaystylex + 1 over 3 + 3left( 2x + 1 ight) over 4 ) (displaystyle= 2x + 3left( x + 1 ight) over 6 + 7 + 12x over 12)

(displaystyle Leftrightarrow x + 1 over 3 + 6x + 3 over 4 ) (displaystyle = 2x + 3x + 3 over 6 + 7 + 12x over 12 )

(displaystyle Leftrightarrow x + 1 over 3 + 6x + 3 over 4 ) (displaystyle= 5x + 3 over 6 + 7 + 12x over 12 )

(displaystyle Leftrightarrow dfrac 4left( x + 1 ight) + 3left( 6x + 3 ight)12 ) (displaystyle= dfrac 2left( 5x + 3 ight) + 7 + 12x12 )

(displaystyle Leftrightarrow 4left( x + 1 ight) + 3left( 6x + 3 ight) ) (displaystyle= 2left( 5x + 3 ight) + 7 + 12x )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Câu đố cái gì càng chơi càng ra nước

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cao h vừa ăn vừa ngồi lên côn thịt

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.